sobota 14. května 2016

Napíšeš článek?

Milí ELFové,
do čtvrtka 19.5. můžete na e-mail noval@zsmilicov.cz posílat příspěvky do dalšího čísla našeho anglického časopisu ELF World. Téma: Exhibitions (in school or in our city).
Článek je možné doprovodit jednou až dvěma fotografiemi a/nebo odkazem na nějaké webové stránky.
Dovolím připomenout Vám nedávnou velice zajímavou soutěž a výstavu  našich čtenářských deníků, kterou připravila třída 6.B se svojí třídní učitelkou Danielou Maříkovou.
Tak ať se Vám dobře píše.
Lucie Nová