úterý 14. února 2017

Uvítání v Lauritsalan koulu

Dnes nás místní děti krásně uvítaly svým zpěvem a tancem ve škole. Také jsme slavili den svatého Valentýna, učili se projektovou hymnu a tanec, prohlédli si všechny školní budovy a musíme říci, že zejména dílny, kuchyň žáků a hudebna nemají chybu. Děti se tu učí v devadesátiminutových blocích  a pak mají dlohou přestávku. Při hodině běžně používají laptopy a tablety, se kterými se po zadání úkolů mohou odebrat i na chodbu. Pracují nejen u běžných stolků, ale také na gymnastických míčích, sedacích vacích nebo na podložkách na zemi.
A večer jdeme zkusit místní kluziště.