úterý 21. února 2017

Fotky a videa z ELFí výpravy

Byly přislíbeny další fotky a videa a tady je máte! Pěší i autobusovou prohlídku Helsinek, Lappeenrantu, kde ve čtvrti Lauritsala sídlí hostitelská škola, její interiéry, budování projektového města Elfville...a to pořád není vše! Těšíme se na setkání s Vámi v příštím týdnu, kdy bychom Vám o našich zážitcích něco rádi řekli osobně.

neděle 19. února 2017

Goodbye, Finland!

V sobotu jsme se museli rozloučit nejen s hostitelskými rodinami, které se o nás tak hezky staraly, ale i s Finskem. Autobus nás všechny zavezl na letiště. A my se v pořádku vrátili domů.
Těšte se na vyprávění, další fotky a videa!Pátek

I poslední den setkání byl nabitý aktivitami. Nahráli jsme projektovou hymnu, natočili tanec a dokončili model města. Samozřejmě byl čas i na pauzu venku a v tělocvičně. Na rozlučkové party v jídelně jsme dostali nejen kus dortu s logem projektu, ale i něco na památku. Následovala prohlídka nejstarší části města a přístavu.

Čtvrtek

Ve čtvrtek ráno jsme pokračovali ve tvoření naší druhé budovy do městečka Elfville a napsali pár článků do ELFího časopisu. Po obědě jsme si vyzkoušeli hry na sněhu i klasické bobování. Pro nás to nebyla taková novinka, ale děti z Turecka, Řecka, Chorvatska a Itálie na tuto "exotickou" zábavu jistě jen tak nezapomenou. No a pak už byl čas vydat se do nedaleké Imatry řádit do Angry Birds Activity Parku. Když jsme z něj vyšli ven, byla už tma, a tak jsme se vydali do vedlejšího hotelu na večeři, kterou nám zaplatil, stejně jako Activity Park, místní odbor školství. Skoro jsme nevěděli, co si z široké nabídky vybrat. Večer nás autobus dovezl ještě k Imatrankoski rapids, což je hráz obrovské přehrady, a k hranici s Ruskem.

středa 15. února 2017

Středa v Lappeenrantě

Dnešní dopoledne jsme trávili ve škole. Žáci se zúčastnili několika workshopů a poté navštívili některé hodiny se svými finskými kamarády. Učitelé měli taktéž možnost nahlédnout do několika tříd a porovnat způsob výuky, vybavení a přístup finských žáčků na prvním stupni. Odpoledne jsme se všichni společně věnovali budování 3D modelu městečka Elfville. Na vítěznou mapu (zvětšenou) jsme nejprve umístili budovy, které vyhrály v jednotlivých zemích. V našem případě se jedná o poštu. V další fázi jsme se věnovali stavbě ostatních budov podle návrhů. Pak následovalo filmové odpoledne s Angry Birds a večer s hostitelskou rodinou.

úterý 14. února 2017

Uvítání v Lauritsalan koulu

Dnes nás místní děti krásně uvítaly svým zpěvem a tancem ve škole. Také jsme slavili den svatého Valentýna, učili se projektovou hymnu a tanec, prohlédli si všechny školní budovy a musíme říci, že zejména dílny, kuchyň žáků a hudebna nemají chybu. Děti se tu učí v devadesátiminutových blocích  a pak mají dlohou přestávku. Při hodině běžně používají laptopy a tablety, se kterými se po zadání úkolů mohou odebrat i na chodbu. Pracují nejen u běžných stolků, ale také na gymnastických míčích, sedacích vacích nebo na podložkách na zemi.
A večer jdeme zkusit místní kluziště.

Hlášení z Finska

Po bezproblémovém prvním příletovém dnu nás druhý den čekala procházka po finském hlavním městě. Helsinky jsou poměrně klidný přístav, ale docela chladný. Naše ubytování bylo skvěle umístěné v centru a tak jsme stihli pěšky obejít významnou část pamětihodností např. monumentální sněhobílou evangelickou katedrálu na Senátním náměstí,hlavní nákupní třídu a park Esplanadi, Národní divadlo, pravoslavný chrám Zesnutí Panny Marie a přístav, který je v této době částečně zamrzlý. Abychom nezamrzli i my, tak jsme se zastavili alespoň na horkou čokoládu. V poledne jsme se sešli oficiálně se všemi ostatními týmy a společně poobědvali. Odpoledne jsme se na vzdálenější místa v Helsinkách podívali ještě autobusem s paní průvodkyní. Navštívili jsme kostel ve skále nebo Sibeliův památník. Stejný autobus nás odvezl do Lappeenranty, kde již na žáky čekali kamarádi z finské školy spolu s rodiči.

neděle 12. února 2017

Odlet do Helsinek

V poledne na pražském letišti začalo naše další společné ELFí dobrodružství, tentokrát s finskou příchutí. Po pohodovém letu jsme přistáli v Helsinkách, kde nás mile přivítali zástupci hostitelské školy. Chvilku jsme počkali, než přišla i polská výprava, a pak jsme se společně vydali vlakem do centra města, kde jsme ubytováni. Zítra nás čekají místní památky a pak už hurá do Lappeenranty!